"כליכודקניק, נתניהו צריך להגיד 'מספיק'"
פרופ' יורם לס