בתו של נתן אשל מונתה למנהלת יחידת הדירקטורים ברשות החברות הממשלתיות
זהבי עצבני