"מוזיאון הוא לא אספן פרטי הוא לא סוכן עתיקות"
בן כספית ואריה אלדד