"לא יכול להיות שפייסבוק ימשטרו את השיח"
ינון מגל ובן כספית