"ברמה העסקית מדובר פה בתותחי על"
ינון מגל ובן כספית