"להזניח את הגז רק כי רוצים אנרגיה ירוקה זה חוסר אחריות"
ינון מגל ובן כספית