"זה המקום להילחם על שלך באמצעות הנציגים שלך"
גיא פלג