"לא יתכן שרה"מ מיתמם כאילו ידו לא שלוחה למקלדת"
בן כספית ואריה אלדד