"יש להעביר סמכויות לשלטון המקומי"
בן כספית ואריה אלדד