"הרוצח עבר על הדיבר החשוב ביותר - לא תרצח"
פרופ' יורם לס