יצא למשימה, וידע שהסיכוי להישאר בחיים אפסי
ינון מגל ובן כספית