"המשטרה לא מצליחה לאכוף בצורה מספקת"
בן כספית ואריה אלדד