"נערכים עם כוח אדם מאוד רזה בגלל אי הוודאות"
איפה הכסף