"בינואר השכר צריך להיות מעודכן כלפי מטה ולא מעלה"
סיון כהן