המדינה תממן את הפעלת הצהרונים לכיתות א' ו-ב'
איפה הכסף