"להערכתי זה ייגמר היום, פנסיבלניה קרובה למהפך"
בן כספית ואריה אלדד