"אתה אומר שאין לך דבר נגד החרדים אך נוהג אחרת"
זהבי עצבני