ינון: "אתם עושים לשרה רצח אופי"; בן: "היא לא נרדפת - היא רודפת"
ינון מגל ובן כספית