"המשך התקציב יכול לבוא רק מכסף שפרידמן תגייס"
ספורט