"אני רוצה להרגיע אותך, לא תהיה כיכר על שמו של עריקאת"
ינון מגל ובן כספית