"לקרוא לו תומך טרור - זו בורות"
ינון מגל ובן כספית