"הערצה שלא תחזור": 16 שנים למות יאסר עראפת
אראל סג"ל