החיסיון על דיוני קבינט הקורונה: "מצב חמור"
פרופ' יורם לס