"מעדיף שהקול שלי ייזרק לפח מאשר שייתן גב לשחיתות"
פרופ' יורם לס