היפים והנכונים, גרסת האסטרולוגיה
ג'ודי שלום ניר מוזס