"ועדת הבחירות עושה את העבודה שלה בראשות שופט עליון"
אראל סג"ל