"הצעירים רוצים לעזוב, הם לא רואים פה עתיד"
זהבי עצבני