ההבדל בין נאמנות עיוורת לבין מילוי פקודות
זהבי עצבני