"צריך לעורר מודעות בקרב נשים שלא שמות לב לנורות האזהרה"
תחשבו טוב