"להזכיר לאולמרט מה הוא עשה בשביל כסף?"
בן כספית ואריה אלדד