"כסף נשפך בלי גבול, עד שיהיו פה בחירות"
פרופ' יורם לס