ליברמן, המיליונר והתרומה המפתיעה
בן כספית ואריה אלדד