"השוטר הטוב הוא לתנועת רגבים על ההתמדה"
בן כספית ואריה אלדד