"האזרח הראשון שיקבל את החיסון חייב להיות נתניהו"
פרופ' יורם לס