"מזל טוב לנו, הבה נזרוק לפח מיליארדים שאין לנו"
ג'ודי שלום ניר מוזס