"בפריפריה נולדים אנשים עם כישורים לא פחות מבמרכז"
ינון מגל ובן כספית