המאזין: "לא יכול לעמוד מישהו טוב לב ונחמד מול אנשים שמחפשים להשמידנו"
פרופ' יורם לס