"הנדל קידם סוגיות בתקשורת - אבל לא קטף את הפירות"
איפה הכסף