מנכ"ל צומת ספרים הזהיר ממדיניות של אכיפה בררנית
איפה הכסף