משעל לפלג: "נבקש שיבואו לחסן אותך"
ניסים משעל וגיא פלג