"אותנו האזרחים, התקציב לא מעניין כרגע"
פרופ' יורם לס