"משנים את השיטה המשפטית במשיכת קולמוס פעם אחר פעם"
ינון מגל ובן כספית