"אורח החיים שלי לא היה מתואם ל'סבתאות'"
בראייה אחרת