"3 שנים הממשלה הרעה הזו לא הצליחה להעביר תקציב"
איפה הכסף