אלוף פיקוד מרכז יוצא להגנת לוחם גולני
בן כספית ואריה אלדד