רוצה להקים מועצה ציבורית לטוהר המשפט
פרופ' יורם לס