"מי שאומר רק לא ביבי הוא צבוע ומושחת"
פרופ' יורם לס