המאזינה חוששת שאביה יתחסן - פרופ' לס מרגיע
פרופ' יורם לס