"בתי הקברות מלאים באלו שאי אפשר היה בלעדיהם"
פרופ' יורם לס