"סבלתי מהלם אנפילקטי חמור - האם כדאי לי להתחסן?"
זהבי עצבני